Leveransvillkor

Vänligen läs dessa allmänna försäljningsvillkor noggrant, skriv ut dem och förvara dem tillsammans med produkten för framtida referens.
Om du vill få villkoren via e-post eller via vanlig post, vänligen kontakta oss. Vi skickar en kopia till dig utan kostnad.

ALLMÄNNA VILLKOR

Operativ information
Hussh-Cradles och hussh-cradles.com drivs av
Hussh-Cradles , Bloemveldlaan 57, 2015 HC, Haarlem
Registrerat företagsnummer 58910378 vid Chamber of Commerce i Haarlem.
VAT-identifikationsnumret är 853233998B01.
Bankuppgifter
IBAN: NL92TRIO0338945288
SWIFT: TRIONL2U

Hussh-Cradles kan nås under arbetstider via telefon på +31 (0)23-551 2219 eller +31 (0)6-4757 6133. E-postadressen är info@hussh-cradles.com.


Ordervillkor
Hussh-cradles säljer endast sina produkter direkt till kunder via Hussh-cradles .com och relaterade Hussh-cradles -hemsidor. Det går att besöka oss i Haarlem för att titta på produkterna, men du måste boka tid med oss i förväg.

Fraktkostnader
I butikpriserna ingår inte leveranskostnader, vilka specificeras innan din order bekräftas och igen när ordern definitivt valideras.

Betalning
Den fakturerade summan är det pris som står på orderbekräftelsen som skickas via e-post när du lagt din order. Betalningar kan göras online eller efter din order inom 14 dagar från fakturadatumet via banköverföring till det konto som angetts av Hussh-cradles på fakturan.

Beställda varor fraktas inom en vecka efter att betalning mottagits om inte annat skriftligen angetts. De beställda varorna är Hussh-cradles egendom fram till det att de betalats för.

Utebliven betalning
Vid händelse av utebliven betalning från kunden är alla rättsliga och utomrättsliga kostnader som Hussh-cradles rimligen åtar sig kundens ansvar.

Leveransvillkor
Tidpunkt för frakt och beräknad leveranstid finns på produktsidorna och i FAQ.

Leveransperioden börjar inte innan betalnigsmottagandet. Snabbleverans skickas inom två arbetsdagar efter vi mottagit betalningen. Extrakostnaden för snabbleverans visas under beställningsprocessen.

Hussh-Cradles informerar dig inom leveransperioden om det blir några förseningar.  

Varorna levereras till den adress som du angett i beställningsformuläret. Det är ditt ansvar att ange rätt adress när du lägger en order. Vid händelse av leverans till fel adress är alla rättsliga och utomrättsliga kostnader som Hussh-Cradles ådragit sig kundens ansvar.

Hussh-Cradles ansvarar för riskerna (framförallt stöld eller skada) som rör varorna fram till det att de levererats om inte annat skriftligen angetts.

Ångerrätt
Du har rätt att ångra din order inom ångerperioden på 14 arbetsdagar, vilket inleds från att du mottagit din beställning. Du kan returnera ditt paket till Hussh-Cradles inom ångerperioden.Vänligen klargöra orsaken till att du avbryter; det kommer att uppskattas. 

Vänligen returnera varan/varorna tillsammans med fakturanumret/ordernumret och ditt namn. Returer utan denna information kommer inte behandlas.

Viktig

- När du returnerar en vara eller varor kommer Hussh-Cradles inte att kreditera fraktkostnaderna som görs vid köpet.

- Returen sker på kundens bekostnad

- When you return an item from outside the European Union (EU) you must  inform the shipping company that your shipment is an item being returned to the sender/a shop. If you fail to do this the Dutch customs will charge customs clearance fees. In that case Hussh cradles cannot accept the return. The item will be returned back to you. 

Det går endast att returnera oanvända varor i dess ursprungliga form och paketering. Vänligen hantera varorna och paketeringen med omsorg. Det är endas tillåtet att öppna varan i den mån som krävs för att avgöra om du vill behålla ditt köp. Textiler måste vikas på samma sätt som när de levererades. 

Om du inte tagit hand om paketeringen och/eller produkterna så är alla kostnader som Hussh-Cradles ådragit sig kundens ansvar.

Hussh-cradles ersätter dig inom som mest trettio (30) dagar efter de ångrade varorna tagits emot, (möjligen) efter att kostnader dragits av med hänsyn till olämplig hantering av kund.

Hemsidans innehåll
Informationen som finns på denna hemsida samt all annan information som ges av Hussh-cradles är så korrekt som möjligt. Dock kan inte Hussh-cradles garantera att produktbeskrivningar eller annat innehåll på denna hemsida är korrekta, fullständiga, pålitliga, aktuella eller felfria. Hussh-cradles ansvarar inte för misstag eller felaktigheter och ansvarar inte för konsekvenser som sker på grund av felaktig information.

Garanti
Hussh-cradles garanterar att produkterna uppfyller rimliga krav på sundhet och/eller användbarhet och att alla produkter uppfyller gällande bestämmelser och/eller statliga regleringar. Hussh-cradles erbjuder en standardgaranti på 3 år på alla produkter vad gäller möjliga defekter på material och utförande. Saker som inte gäller i denna garanti: (i) normalt slitage, (ii) anpassningar som gjorts på produkterna efter köp, (iii) skada som kommer från användande av tillbehör som inte gjorts eller godkänts av Hussh-cradles , och/eller (iv) om produkterna inte installerats, underhållits och använts i enlighet med produktvillkoren och de instruktioner som angivits av Hussh-cradles.

Klagomål
Hussh-cradles uppskattar om du delar dina klagomål med oss oavsett vad det gäller. Vänligen gör det inom rimlig tid via telefon eller e-post, och var så specifik och tydlig som möjligt.
Hussh-cradles svarar på dina klagomål inom 14 dagar och strävar efter att gör allt vi rimligen kan för att hantera dina klagomål på ett tillfredsställande sätt.
Vid händelse att Hussh-cradles behöver mer tid att lösa dina klagomål så kommer du informeras och få en indikation om hur mycket extra tid som behövs.
Om ett klagomåls lösning inte tillfredsställer båda parter så är det lagarna i Nederländerna som gäller.

Produktvillkor
Vänligen konsultera och följ instruktionerna i manualen som medföljer alla produkter. Manualerna ger en översikt över alla delar och erbjuder detaljerade monteringsinstruktioner. Du hittar manualerna på hemsidan. Produkterna är avsedda för profesionellt bruk och hemmabruk.
Vaggan kan användas natt och dag. Så fort ditt barn kan vända sig om, gå på knä eller sätta sig med egen kraft så ska vaggan inte längre användas för detta barn. Beroende på ditt barns storlek och utveckling är han eller hon mellan 4 och 9 månader gammal.
Vaggans fjädring måste användas ‘normalt’. Tillverkaren förstår att ‘normalt’ inte inkluderar vändande/vridning eller plötslig avlastning (urladdning) av fjädringen. Observera även att fjädring kan gå sönder. Använd alltid säkerhetslinan!

När en vagga köps i andrahand är det starkt rekommenderat att köpa ny fjädring med säkerhetslina


En krok till vaggan bör inte skruvas in i taket med för mycket kraft. Vänligen för-borra försiktigt och använde inte några extraverktyg för mer kraft. Du kan vrida kroken och därmed göra så att den förlorar mycket av sin kraft. I värsta fall kan den gå sönder. Detta är varför du aldrig bör använda en second hand-krok till vaggan.
Se till att repen är knutna hårt och säkert och se över dem ofta. Justera upphängningsrepen genom att glida ‘spärr-åttorna’ längs repen, för att hålla vaggan balanserad horisontalt.
Använd den skräddarsydda madrassen från Hussh-cradles i vaggan. Den har rätt höjd och stabilitet och garanterar därför att vaggan är tillräckligt djup. Djupet, som mäts från vaggans topp till madrassens topp, bör vara minst 20 cm. Om du väljer en annan madrass bör den vara 43 x 78 cm och inte tjockare än 5 cm.
När det köps second hand rekommenderar vi att köpa en ny madrass av hygienskäl.
Hussh-cradles klassiska hängande vagga passar inte som resesäng. Hussh-cradles flex-vagga är även en resesäng, om den blivit hopmonterad som stående version.
Om vaggan placeras på dess ben, vänligen fäst ögonmuttrarna säkert. Se till att golvet/marken är horisontell och torr, och lufta vaggans botten regelbundet.
Vaggan ska inte användas som lekplats.
Se alltid till att stativet är placerat på en platt yta.

Vaggan kan klara av:
Hängande-stående vagga: max 9 kg
Tvilling-vagga: max 16 kg
Kroken till vaggan, den svingande armen, storken och stativet kan hålla tvillingvaggan med som mest 15 kg.

Placera inte och häng inte upp produkterna nära en öppen eld eller andra farliga värmekällor som gasugnar, elektriska ugnar och så vidare.
Vänligen se till så att alla delar monteras ihop korrekt och att alla skruvar och muttrar sätt fasts hårt. På så sätt är det ingen risk för barnet, eller för kläder (snören, remmar och så vidare) fastnar på en skruv eller mutter och på så sätt orsakar fara för barnet. Se över skruvarna ofta för att se om det behöver skruvas åt.
Produkterna måste användas normalt. Vi menar att normalt innebär: lugnt svingande och studsande. Den svingande armen och storken får endast användas vertikalt.
Håll oövervakade barn borta från produkterna.
Använd inte produkterna om de är skadade, är defekta eller saknar delar.
Följ instruktionerna på tvättlappen.

För användande på daghem
Vänligen följ villkoren så som de beskrivits ovan samt:
Placera den hängande vaggan och/eller den svingande armen på en bekväm och sund höjd.
Se till så att alla anställda vet hur man använder produkten säkert.
I överensstämmelse med lagar och regleringar vad gäller daghem, vänligen för en självständig riskbedömning av produkten.
Eftersom det alltid finns (unga) barn som går runt, lämna inte produkten utan tillsyn.
Eftersom det alltid finns (unga) barn som går runt, lämna aldrig stativet utan tillsyn då det kan vältas.
Vänligen se över produkterna regelbundet för defekter. Produkten får inte användas om det finns någon defekt. Informera alla anställda om defekten så att ingen skadar ett barn med en trasig och osäker produkt.
När den används på daghem rekommenderar vi att byta ut fjädringen en gång vartannat år.
När den används på daghem rekommenderar vi att madrassen byts en gång vartannat år, av hygienskäl.